„Włączenie cyfrowe i społeczne: strony internetowe, audiodeskrypcja, multimedia” – Roczne Studia Podyplomowe Kwalifikacyjne
Uniwersytet Śląski

O studiach

„Włączenie cyfrowe i społeczne:

strony internetowe,

audiodeskrypcja, multimedia” – 

Roczne Studia Podyplomowe 

Uniwersytet Śląski

informacje dr Izabela Mrochen

e-mail: ibmrochen@gmail.com lub 

izabela.mrochen@us.edu.pl

tel. 32 3640865

Nagroda dla Uniwersytetu Śląskiego

Wyniki konkursu Otwarta Cyberprzestrzeń 2015
 
Organizacje zrzeszone w Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni wyłoniły laureatów tegorocznej edycji konkursu „Otwarta Cyberprzestrzeń” 2015,  którzy wnieśli szczególny wkład w działania na rzecz włączenia cyfrowego grup marginalizowanych, a szczególnie osób z niepełnosprawnością i przeciwdziałających wykluczeniu tych osób.
Podobnie jak w poprzednich edycjach konkursu, nagrody przyznano w pięciu kategoriach.

Laureatami zostali: w kategorii „Szczególny wkład w dostępność Internetu” nagrodę otrzymał Uniwersytet Śląski za kierunek studiów podyplomowych „Włączenie cyfrowe i społeczne: strony internetowe, audiodeskrypcja, multimedia”.Nowy kierunek studiów pozwala na zdobycie nowych umiejętności niezbędnych do zastosowania nowych praktyk w obrębie tworzenia dobrych stron internetowych zgodnych ze standardami WCAG oraz zwiększeniem dostępności do multimediów, w tym praktycznego zastosowania audiodeskrypcji w różnych obszarach działalności. Studia są dwusemestralne. Kształcą specjalistów dla urzędów, instytucji kultury i sztuki oraz biznesu.


Aktualności

Plakat

Plakat reklamujący studia

Autor: prof. Roman Kalarus